ErhvervsCenter Alka

Beboelse-, kontor- og kursusejendomme

For spørgsmål, ændringer eller tilbud, kontakt os på email.

Alkas erhvervsafdeling

Bygningsforsikringen dækker

Bygningsforsikringen for beboelse-, kontor- og kursusejendomme dækker boligforeningens bygninger. Forsikringen er udviklet i samarbejde med forsikringsmæglere, rådgivere i boligsektoren, administratorer og boligorganisationer.

 • Dækning

  Bygningsforsikringen dækker

  • Brand og kortslutning
  • Vand og storm
  • Indbrud
  • Husejer-, forenings- og bestyrelsesansvar
  • Huslejetab og genhusning

  Tilvalg

  • Svamp og insekt
  • Glas og sanitet
  • Udvidet rørskade
  • Hærværk

  Bygningsforsikringen dækker ikke

  • Dårlig vedligeholdelse og slitage
  • Fejlkonstruktioner
  • Simpelt tyveri af ejendommens løsøre
  • Skade på synlige rør
  • Råd